Artikkelit aiheesta: Päivitykset

QualityDesk versio 2.0 päivitykset 2023 (16 päivitystä)

QualityDesk-sovelluksen versiota 2.0 päivitykset 2023Tältä sivulta näet kaikki versioon 2.0 tehdyt päivityksen vuoden 2023 aikana.

Sisältö:
Tilannepäivitys 29.12.2023
Tilannepäivitys 21.12.2023
Tilannepäivitys 15.12.2023
Tilannepäivitys 01.12.2023
Tilannepäivitys 24.11.2023
Tilannepäivitys 8.11.2023
Tilannepäivitys 3.11.2023
Tilannepäivitys 22.10.2023
Tilannepäivitys 6.10.2023
Tilannepäivitys 22.9.2023
Tilannepäivitys 15.9.2023
Tilannepäivitys 25.8.2023
Tilannepäivitys 23.7.2023
Tilannepäivitys 6.7.2023
Tilannepäivitys 13.6.2023)
Tilannepäivitys 1.6.2023
Uuden version esittely


Tillannepäivitys 29.12.2023


Julkaisimme sovellukseen korjauspäivityksiä perjantaina 29.12.23. Tarkemmat tiedot alla. Tiedoksi myös tässä vaiheessa, että versio 1 on nyt ajettu alas, eli käytössä on nyt kaikilla uusi ja hienompi versio 2.

Uudet ominaisuudet 29.12.23:
Ei uusia ominaisuuksia

Päivitykset ja korjaukset 29.12.23 Versioon 2:
Raportointiin tehtiin useita korjauksia, joista lista alla:
Jos kysymyksen maksimipisteet ovat 0, niin raportilla näkyy jatkossa luku 100%. Aikaisemmin näissä näkyi 0%.
Sama toistui Yhteensä -rivillä, ja sama korjaus tehty siihen.
Versiossa 2 Kriittiset kysymykset nollasivat koko arvioinnin 0%:n mutta jätti pisteet osa-aluisiin ja kysymyksiin. Päivitimme tämän version 1 mukaiseksi, jossa Kriittiseen kysymykseen vastaamalla kaikki lomakkeen pisteet nollautuvat. Emme korjanneet historiadataa, vaan käymme ne asiakaskohtaisesti läpi ja olemme niiden osalta erikseen yhteydessä.
Ohita kohdata näkyvät nyt tyhjinä soluina, kun ne osittain näkyivät 0%:na.


--


Tillannepäivitys 21.12.2023


Julkaisimme sovellukseen korjauspäivityksiä torstaina 21.12.23. Tarkemmat tiedot alla.

Uudet ominaisuudet 21.12.23:
Ei uusia ominaisuuksia

Päivitykset ja korjaukset 21.12.23 Versioon 2:
Esihenkilötason käyttäjät eivät nähneet itselle tehtyjä arviointeja tai valmennuksia Arvioinnit tekijöittäin ja Valmennukset tekijiöittäin raportilta. Tämä on korjattu ja nyt esihenkilön itse itselleen täyttämä arviointi ja valmennus näkyvät edellä mainituilla raporteilla.
Ryhmävalmennuksissa luotuja valmennuksia ei työntekijä päässyt muokkaamaan jälkikäteen. Tämä on korjattu ja nyt työntekijä voi muokata omaa lomakettaan, joka on aloitettu ryhmävalmennustilanteessa.
Työntekijät eivät saaneet arviointeja näkyviin Selaa arviointeja -sivulla. Tämä on korjattu ja arvioinnit näkyvät nyt normaalisti työntekijöiden Selaa arviointeja -sivulla.Tillannepäivitys 15.12.2023


Julkaisemme uusimmat päivitykset 15.12.23 klo 16. Alla listaus mukana tulevista julkaisuista. Tähän voi tulla vielä muutoksia, eli jokin voi jäädä pois tai julkaisuun voi tulla lisää korjauksia.

Uudet ominaisuudet 15.12.23:
Käyttäjän hallintaan on lisätty toiminnallisuus, jossa roolia klikatessa aukeaa roolin sijaintimahdollisuudet automaattisesti, jotta tunnus muistetaan sijoittaa aina johonkin.
Raportoinnin otsikkotaso on nyt kiinnitetty, joten jos raportilla on useita rivejä, on tulosten katsominen helpompaa.

Päivitykset ja korjaukset 15.12.23 Versioon 2:
Arviointilomaketta rakentaessa ohita kohdan lisääminen jälkikäteen ei onnistunut. Tämä on nyt korjattu.
Työntekijäroolin tallentaessa valmennus itselleen keskeneräisenä jäi valmennuslomakkeelle kuittauspyyntö, vaikkei sellaista oltu valmentajan/esihenkilön toimesta tehty. Tämä on korjattu.
Passivoiduille käyttäjille aloitetut keskeneräiset lomakkeet jäivät etusivulle, josta lomakkeita ei saanut poistettua. Tämä on korjattu ja nyt käyttäjän passivoinnin yhteydessä poistuvat myös mahdolliset hänelle aloitetut keskeneräiset lomakkeet.
Yrityksen asetuksista tehtyjä tehtäviä ei saanut poistettua. Tämä on korjattu ja nyt tehtävät voi poistaa normaalisti.
Henkilöiden kehitysgraafeista poistuivat sellaiset arvioinnit, joissa johonkin kriittiseen kysymykseen vastattiin 0-pistettä. Tämä on korjattu ja arvioinnit näkyvät graafissa normaalisti.
Osalla työntekijöistä keskeneräisen valmennuslomakkeen tallentaminen lopullisesti ei onnistunut, vaan vastaan tuli internal error. Tämä on korjattu.


Tilannepäivitys 01.12.2023


Sovellukseen päivitettiin korjauksia 1.12.2023 klo 16. Alla tarkempi lista korjauksista.

Uudet ominaisuudet 01.12.2023
Ei uusia ominaisuuksia.

Korjaukset 01.12.2023
Valmennuskooste raportille on tallentunut virheellisiä valmennuslomakkeiden käsittelyaikoja kahdessa tapauksessa: 1) Jos lomakkeen on tallentanut Tallenna keskeneräisenä napista, niin lomakkeen käsittelyaika on ollut näissä tapauksissa aina 0 minuuttia. 2) Jos lomaketta on muokattu jossakin vaiheessa, niin aikaisempi käsittelyaika on nollaantunut ja mukaan on tullut vain muokkauksen aika. Tämä on nyt korjattu ja nyt ajat kirjautuvat oikein, mutta valitettavasti historiadataa emme saa muutettua. Pahoittelumme tästä mahdollisesti aiheutuneesta haitasta.
Lomakkeilla olevat tekstikentät eivät venyneet tekstin mittaiseksi lomakkeiden muokauksessa, muuten kuin tekstikenttään kirjoittamalla tai välilyöntiä painamalla. Tämä on korjattu ja nyt tekstikentät venyvät tekstin mittaiseksi muokkaustilassa automaattisesti.
Sovelluksessa saattoi joidenkin esihenkilötason käyttäjillä näkyä työntekijän profiilissa toisten työntekijöiden arviointeja jos oikeudet koko yksikön tiimeihin oli sallittu ja profiiliin meni etusivulta olevan lokin kautta. Tämä on korjattu.


Tilannepäivitys 24.11.2023


Seuraava päivitys sovellukseen tehdään 24.11.23. Mukana seuraavat korjaukset. Ilmoitamme mahdollisista muutoksista chatissa ja tällä sivulla.

Uudet ominaisuudet 24.11.2023
Ei uusia ominaisuuksia.

Korjaukset 24.11.2023
Tarkistettu ja korjattu mahdolliset rajaukset rooliyhdistelmissä, joissa muun muassa Johtaja/Tiiminvetäjä -yhdistelmällä oli rajauksia oman tiimin profiiliin pääsyn osalta. Nyt nämä ovat korjattu.
Korjattu virhe valmennuksen täytössä, jos sen aloitus tehdään Admin käyttäjän toimesta ja Käyttäjän hallinnan kautta profiiliin mentäessä.
Yksikönvetäjällä oli jäänyt rajoituksia Yksiköiden muokkaukseen, jolloin Yksikköön tehtyjä muutoksia ei saanut tallennettua. Tämä on korjattu.
Yrityksen asetuksissa ei voinut jättää tallennetun lomakkeen muokkausoikeuksia tyhjäksi, vaan ne pitivät olla jollakin roolilla päällä. Tämä on korjattu.
Arvioinnit tekijöittäin raportille on täsmennetty otsikkoriviä. Ensimmäisen sarakkeen "Esihenkilö" on muutettu "Arvioija" ja raportille on lisätty uusi sarake "Rooli", josta näkee arvioijan roolin.
Valmennuslomakkeen muokkausoikeuksia esihenkilöiden välillä on korjattu tapauksissa, jossa esihenkilö aloittaa valmennuslomakkeen itselleen. Nyt valmennuksen voi ottaa muokkaukseen kuka tahansa korkeamman roolin omaava, ja se lukittuu muokattavaksi tälle henkilölle sekä sille kenelle valmennus on tehty. Esihenkilön ja työntekijän välillä oikeudet säilyvät kuten ennenkin jossa työntekijällä ja hänen tiiminvetäjällä on aina muokkausoikeus valmennukseen.
Lomakkeelle tehdyt roolirajaukset eivät säilyneet oikein versiossa 2 jos niitä muokattiin versiossa 1. Tämä on korjattu.
Työntekijän roolimuutos tiiminvetäjäksi tai muuksi esihenkilötasoksi aiheutti sen, että data katosi profiilista näkyvistä. Tämä on korjattu, että data säilyy näkyvissä.
Edge selaimella on tullut vastaan outoja tilanteita, joissa admin käyttäjillä on näkynyt dataa väärässä paikassa. Tämä on korjattu.Tillannepäivitys 8.11.2023


Viimesin päivitys toteutettiin 8.11.2023 Arvioinnit tekijöittäin raportissa havaitun ongelman vuoksi.

Arvioinnit tekijöittäin raportin yhteensä rivillä oli laskennassa virhe, joka aiheutti vääriä keskiarvoja. Henkilöiden tulokset ovat olleet oikein ja virhe koski vain yhteensä rivin keskiarvoja. Tämä on nyt korjattu
Arvioinnit ja kommentit raportilla huomasimme samalla, että kysymysten kohdalla, ohitetut kohdat näyttivät nolla tulosta, vaikka laskennat olivat oikein. Nyt korjasimme tämän samalla, eli ohitetut kohdat näyttävät tyhjää solua raportilla.

--

Tillannepäivitys 3.11.2023


Viimeisin päivitys julkaistiin perjantaina 3.11.2023 klo 16. Seuraava julkaisupäivitys tulee 24.11.23.

Uudet ominaisuudet 3.11.23:
Keskeneräisen arvioinnin tai valmennuksen voi nyt poistaa lomakkeella olevasta napista.

Päivitykset ja korjaukset 3.11.23 Versioon 2:
Arviointilomakkeen kriittinen kohde ei muokatessa päivittynyt oikein. Lomakkeelle saattoi jäädä pisteet, vaikka pisteitä ei pitäisi antaa. Selvitämme kuinka paljon näitä on tuotannossa ja ilmoitamme asianosaisia erikseen mahdollisista korjauksista
Yrityksen asetuksissa Työntekijätunnusten luontikielto ei toiminut. Tunnuksia pystyi luomaan vaikka kielto olisi ollut päällä Käyttäjän hallinnan kautta. Tämä on estetty ja jos tunnusten luonti on kielletty, käyttäjän hallinnasta voi luoda työntekijäprofiilin ilman tunnuksia. (Ei koske AD-integraatio asiakkaita).
Henkilön profiilissa olevaa kehitysgraafia on paranneltu ja ohjeistusta käyttäjän profiilissa olevan graafin käsittelyyn on parannettu. Graafista saa tulokset näkyviin, kun graafissa olevaa palluraa klikkaa silloin, kun palluran kohdalle tulee katkoviiva graafiin.
Yrityksen asetuksiin on lisätty Tallenna -nappiin ohje siitä, että jos Yrityksen asetukset tallentaa yhdellä välilehdellä, esim. Seurantakohteet -välilehdellä, niin tallentuu muille välilehdille tehdyt päivitykset samalla.
Tyhjäksi jätetyt tekstimuotoiset Seurantakohteet katosivat lomakkeilta tallennuksen jälkeen. Nyt ne säilyvät jotta dataa voi lisätä myös muokkausvaiheessa tarpeen mukaan.
Mahdolliset muokkaukset "Rekisteröidyn oikeudet" -osaan eivät tallentuneet tallenna napista, vaan tallennus vaati vielä sivun re-freshauksen. Nyt vika on korjattu.
Adminin itselleen tehdyt roolimuutokset kadottivat oikeudet näennäisesti. Vika korjattu.
Arvioinnit ja kommentit -raportilla tuli vastaan valkoinen ruutu, jos dataa haki pitkältä ajalta ja laittoi kysymykset näkyviin. Tämä on korjattu.
Työntekijän kehitysgraafin alta puuttui lomakkeiden Yhteensä soluista väritykset (punainen, vihreä, keltainen). Nyt väritykset on lisätty.
CC-integraation tallenteen nauhuri kiinnitetty oikeaan palkkiin, jolloin tallennetta voi hallinnoida arvioinnin yhteydessä.
Käyttäjien mahdolliset useat roolit eivät näkyneet profiilissa tai sovelluksen oikeassa ylälaidassa. Nyt kaikki roolit näkyvät selkeämmin.
Arviointilomakkeen täytössä, sovelluksen Ohje -nappi vei väärään paikkaan. Tämä on korjattu.
Työntekijiöiden profiileihin hallinta -sivulla on tuotu näkyviin, onko työntekijällä tunnukset (Aktiivinen) vai ei (Ei tunnuksia).
Joillakin käyttäjillä tapahtuneen vilkkumisen juurisyytä on korjattu.
Jos kaksi Adminia loi yhtäaikaa käyttäjiä sovellukseen Käyttäjän hallinnan kautta, niin toisen tallentaessa toiselta katosi luomassa olleen työntekijän tiimitiedot. Tämä on korjattu.
Roolirajauksiin on tehty korjauksia, jossa Yksikönvetäjä pääsee Valmentaja/Admin ja Tiiminvetäjä/Admin rooleilla olevien henkilöiden profiileihin.
Roolirajauksiin on tehty korjauksia, jossa Johtaja pääsee Yksikönvetäjä/Admin rooleilla olevien henkilöiden profiileihin.
Seurantakohteisiin tehdyt muutokset (lisäykset valintalistaan) eivät tulleet lomakkeelle, ennen kuin tallennuksen jälkeen sivun päivitti. Nyt tallennus riittää.
Uusia Seurantakohteita ei saanut vietyä lomakkeelle, ennen kuin tallennuksen jälkeen Seurantakohteet sivun re-freshasi. Nyt tallennus riittää.
Versiossa kaksi, jo passivoitujen käyttäjien kuittaamattomat Kehityksen seurannat jäivät esihenkilöiden etusivulle Kehityksen seurannat taulukkoon. Tämä on korjattu ja turhat poistuneet näkvyistä.
Valmentaja roolilla oleva käyttäjä ei nähnyt Tee arviointeja sivulla tiimejä, joissa ei ollut tiiminvetäjää. Tämä on korjattu.
Sovelluksen yläpalkissa olevan hakukentän kautta ei päässyt Yksiköihin. Tämä on korjattu.Tillannepäivitys 22.10.2023


Versioon kaksi on jälleen tehty parannuksia, joista tässä listattuna viimeisimmät. Kaikki huomiot versiosta 2 ovat erittäin tervetulleita, jotta saamme korjattua mahdollisia vikoja nopeasti kuntoon. Huomioithan myös, että jos Versiossa 2 jokin ei toimi, voit palata vielä Versioon 1.

Uudet ominaisuudet 22.10.23:
Ei uusia ominaisuuksia.

Päivitykset ja korjaukset 22.10.23 Versioon 2:
Lomakkeiden Palaute, Kommentti ja Kehityksen seurantakohteiden tekstilaatikot jäivät lomakkeen esikatselussa ja muokkauksessa pieniksi, eikä koko tekstiä voinut kerralla lukea. Esikatselunäkymä on korjattu ja muokkauksessa tekstin saa näkyviin laittamalla kursorin tekstikenttään ja lyömällä välilyönti näppäintä.
Sovelluksen kirjautumissivun osoite muuttui hetkellisesti, jolloin osalla käyttäjistä, jotka käyttivät kirjautumismerkkiä sovellukseen menossa, tuli vastaan 404 Error. Tämä on korjattu.Tillannepäivitys 6.10.2023


Versioon kaksi on jälleen tehty parannuksia, joista tässä listattuna viimeisimmät. Kaikki huomiot versiosta 2 ovat erittäin tervetulleita, jotta saamme korjattua mahdollisia vikoja nopeasti kuntoon. Huomioithan myös, että jos Versiossa 2 jokin ei toimi, voit palata vielä Versioon 1.

Uudet ominaisuudet 6.10.23:
Arviointi- ja valmennuslomakkeet tallentuvat nyt automaattisesti 10 sekunnnin välein! Lue lisää:
Arviointilomakkeen automaattinen tallennus UUSI

Päivitykset ja korjaukset 6.10.23 Versioon 2:
Lomakkeilla olevat tekstimuotoiset Seurantakohteet katosivat tallennettaessa, jos ne olivat tyhjillään. Nyt tyhjänä olevat voi täyttää myöhemmässä vaiheessa tallennetta lomaketta muokkaamalla.
Esihenkilötason käyttäjien luominen Tiimit ja työntekijät sivuilta oli estynyt. Uusien Yksikönvetäjien, Valmentajien ja Tiiminvetäjien luonti onnistui vain Admin käyttäjien toimesta. Tämä on korjattu.
Käyttäjän hallinnassa luotu uusi käyttäjä tallentui näennäisesti työntekijänä roolista riippumatta. Tämä on korjattu.
Yrityksen asetuksissa annetut arviointi- ja valmennuslomakkeiden muokkausoikeudet eivät toimineet oikein Tiiminvetäjillä ja Valmentajille. Tämä on korjattu.
Raportissa Arviointien vastaukset olivat ohita -kohdat raportoitu virheellisesti. Tämä on nyt korjattu ja raportti näyttää oikeat määrät kullekin vastaukselle.
Aikaisemmin luotu ominaisuus, jossa Admin käyttäjän organisaatio vaihtuu jos käyttäjä menee henkilön profiilin joka on eri organisaatiossa on palautettu version 1 malliin, jossa admin käyttäjä pysyy siinä organisaatiossa missä on on, kunnes hän itse vaihtaa sen. Tämän johdosta voi tulla rajoituksia sellaisten työntekijöiden profiileihin, jotka työskentelevät eri organisaatiossa, jossa admin on sillä hetkellä.
Kriittinen kysymys ei nollanut arvioinnin tuloksia käyttäjien profiilinäkymissä. Tämä on nyt korjattu ja tulokset näkyvät oikein kaikkialla.
Sovelluksen tekstikenttiä on paranneltu ja tämän pitäisi poistaa tekstikentissä ilmennyttä hidastelua.Tillannepäivitys 22.9.2023


Versioon kaksi on jälleen tehty parannuksia, joista tässä listattuna viimeisimmät. Kaikki huomiot versiosta 2 ovat erittäin tervetulleita, jotta saamme korjattua mahdollisia vikoja nopeasti kuntoon. Huomioithan myös, että jos Versiossa 2 jokin ei toimi, voit palata vielä Versioon 1.

Uudet ominaisuudet 22.9.23:
Ei uusia ominaisuuksia.

Päivitykset ja korjaukset 22.9.23 Versioon 2:
Käännöskorjaus, jossa Ruotsinkielisessä versiossa, oman profiilin Asetukset oli Suomeksi.
Käännöskorjaukset Käyttäjän hallintaa Ruotsin ja Espanjan kielisiin käännöksiin arviointioikeuksien osalta.
Käyttäjän hallinnassa on lisätty infot jokaisen käyttäjän profiilinäkymiin Roolien ja Arviointioikeuksien otsikkojen viereen. Roolien osalta info on: Valitse rooli ja roolin alta organisaatio, yksikkö tai tiimi. Käyttäjä voi automaattisesti tehdä arviointeja ja/tai valmennuksia valitussa organisaatiossa, yksikössä ja tiimissä. Arviointioikeuksien osalta info on: Lisää käyttäjälle tarvittaessa Arviointioikeudet toiseen tiimiin, yksikköön ja/tai organisaatioon. Arviointioikeudet antavat oikeudet tehdä ainoastaan arviointeja, ei muuta.
Valmentajan etusivunäkymässä näkyi tulosgraafissa oletuksena työntekijät. Tämä on korjattu ja nyt oletuksena tulokset näkyvät tiimeittäin. Tulokset voi normaalisti vaihtaa näkyväksi myös yksiköittäin ja työntekijöittäin.
Yrityksen asetuksessa, asetus *Salli työntekijätunnusten luonti" ei toiminut oikein. Vaikka asetus olisi ollut tilassa Sallittu, tunnuksia ei voinut luoda. Tämä on korjattu.
Valmentaja ei pystynyt passivoimaan työntekijätunnuksia. Tämä on korjattu ja nyt valmentajat voivat passivoida työntekijätunnuksia.


Tillannepäivitys 15.9.2023


Versioon kaksi on jälleen tehty parannuksia, joista tässä listattuna viimeisimmät. Kaikki huomiot versiosta 2 ovat erittäin tervetulleita, jotta saamme korjattua mahdollisia vikoja nopeasti kuntoon. Huomioithan myös, että jos Versiossa 2 jokin ei toimi, voit palata vielä Versioon 1.

Uudet ominaisuudet 15.9.23:
Ei uusia ominaisuuksia.

Päivitykset ja korjaukset 15.9.23 Versioon 2:
Sovelluksen raportoinnin visuaalista ilmettä on parannettu.
Passivoidun käyttäjän sisäänkirjautumisen virheilmoitus muutettu selkeämmäksi. Se ilmoittaa, ettei tunnusta löydy.
Raportoinnin ensimmäiset sarakkeet kiinnitetty sivulle päin rullatessa.
Arviointien vastaukset raportille lisätty punaiset liput kriittisten kysymysten kohdalle.
Käyttäjän hallinnasta pystyi näennäisesti valitsemaan työntekijälle esihenkilöroolin ja toisin päin. Tämä ei ole mahdollista ja nyt tämä estetty myös käyttäjän hallinnassa.
Työntekijät eivät nähneet tallennetun lomakkeen seurantkohteita, jos yrityksen asetuksissa oli kollega-arviointi sallittu. Tämä on korjattu ja nyt seurantakohteet näkyvät oikein.
Admin käyttäjältä saattoi kadota näkyvistä muiden käyttäjien sähköpostiosoiteet käyttäjän hallinnassa. Tämä on korjattu.
AD-integraatioissa, aikakatkaisun jälkeinen uloskirjautuminen ohjasi virheellisesti QualityDeskin kirjautumissivulle AD:n sijaan. Tämä on korjattu.
AD-integraation kautta tullut tunnus ei toiminut oikein, jos QualityDeskiin oli luotu tunnukset jo etukäteen. Tämä on nyt korjattu, eli käyttäjät voi luoda QualityDeskiin etukäteen ja kun käyttäjä saa AD:n kautta oikeudet, ensimmäisellä kirjauksella käyttäjä yhdistyy hänen aikaisemmin luotuun tunnukseen QualityDeskissä.
Tiiminvetäjille ja valmentajille mahdollisesti myönnetyt arviointi- ja valmenuslomakkeiden luonti- ja muokkausoikeudet eivät näkyneet versiossa 2 oikein. Tämä on nyt korjattu.Tillannepäivitys 25.8.2023


Versioon kaksi on jälleen tehty parannuksia, joista tässä listattuna viimeisimmät. Kaikki huomiot versiosta 2 ovat erittäin tervetulleita, jotta saamme korjattua mahdollisia vikoja nopeasti kuntoon. Huomioithan myös, että jos Versiossa 2 jokin ei toimi, voit palata vielä Versioon 1.

Uudet ominaisuudet 25.8.23:
Ei uusia ominaisuuksia.

Päivitykset ja korjaukset 25.8.23 Versioon 2:
Tallennetun arviointilomakkeen muokkaaminen muutti Ohitetut kysymykset 0-pisteiksi raportointinäkymissä. Tämä on nyt korjattu ja kaikki raportit näyttävät oikeaa dataa.
Sovelluksen automaattisesta uloskirjauksesta puuttui tiedotteen muodostaminen näytölle kun uloskirjautuminen on lähellä. Tämä on nyt lisätty myös versioon 2. Sovellus kirjaa käyttäjän automaattisesti ulos 30 minuutin kuluessa, jos QualiytyDeskissä ei kirjoita, klikkaa, tai scrollaa. Minuutti ennen uloskirjautumista näyttöön tulee varoitus tulevasta uloskirjauksesta.
Jos käytössä on useampia organisaatioita ja oikeudet useampaan organisaatioon (johtaja tai admin tunnukset), niin raporteilla näkyi usean organisaation lomake vaihtoehdot ilman organisaatiotietoa. Tämä tieto on nyt lisätty lomakeen perään.
Työntekijän aloittamaan valmennukseen myöhemmin esihenkilön toimesta lisätty Kehityksen seuranta ei tullut esihenkilön etusivun "Tulevat seurannat" laatikkoon. Tämä on nyt korjattu.
Sovelluksen kirjekuori-ikonin kautta laitettava viestiominaisuuden kielikäännökset puuttuivat. Tämä on korjattu.
Arvioinnit ja kommentit raportilla näkyi kommentit osalla käyttäjistä väärin. Tekstin sijaan näkyi [Object] -teksti. Tämä on nyt korjattu ja teskstit näkyvät nyt oikein.
Tallennettua arviointia muokatessa, arvioitavaa ei pystynyt vaihtamaan. Tämä on korjattu ja nyt arvioitavan voi vaihtaa.
Valmennuslomakkeilla roolirajaukset olivat hiukan väärin, jossa roolirajaus saattoi rajata admin ja johtajan valmennuslomakkeiden käyttöä. Tämä on nyt korjattu ja roolirajaukset toimivat oikein.Tillannepäivitys 23.7.2023


Versioon kaksi on jälleen tehty parannuksia, joista tässä listattuna viimeisimmät. Ilmoituksia virheistä on edelleen saatu ihan hyvin ja lahjakortit on saatu arvottua joka viikko. Toistaiseksi arvonnat lopetetaan, mutta edelleen kaikista mahdollisista havainnoista on hyvä laittaa meille viestiä, niin saamme korjattua mahdolliset bugit nopeasti.

Uudet ominaisuudet 23.7.23:
Ei uusia ominaisuuksia.

Päivitykset ja korjaukset 23.7.23 Versioon 2:
Tallennetun arviointilomakkeen muokkaaminen muutti Ohitetut osa-alueet 0-pisteiksi raportointinäkymissä. Tämä on korjattu ja nyt ohitetut osa-alueet näkyvät oikein. Korjattavana on vielä se, että Ohitetut kysymykset näkyvät oikein. Tähän tulossa korjaus piakkoin!
Tulokset tulevat raporteilla jatkossa oletuksena aakkorjärjestyksessä yksikö, tiimin tai työntekijöittäin riippuen millä näkymällä tuloksia katsoo.
Versiossa 2 tehdyt muutokset käyttäjän hallinnassa eivät tallentuneet versioon 1. Tämä on korjattua admin käyttäjien tekemät muutokset käyttäjän hallinnasta tallentuvat myös versioon 1.
Itselle aloitetussa arvioinnissa ja valmennuksessa oli Tallenna ja lähetä tiedoksi työntekijälle nappi, joka on nyt poistettu itsereflrektointitilanteissa.
Esihenkilöiden välisistä valmennuslomakkeista puuttui Tallenna ja lähetä työntekijälle hyväksyttäväksi nappi, joka on nyt lisätty lomakkeelle.
Valmennislomakkeille lisätty Poista nappi myös lomakkeen yläosaan.Tillannepäivitys 6.7.2023


Olemme saaneet aika hyvin ilmoituksia Versio kahden bugeista ja niitä on saatu korjattua hyvää vauhtia. Ilmoittajien kesken olemme viikottain arponeet Wolt lahjakortit ja tämä jatkuu vielä ainakin 23.7.23 saakka, joten ilmoituksia kannattaa laittaa tulemaan!

Uudet ominaisuudet 6.7.23:
Versiossa 2 voi käydä lisäämässä Yrityksen asetuksista Rekisteröidyn oikeudet kaikille QualityDeskissä oleville käyttäjille. Tekstin ja sisällön voi kukin yritys määrittää itse. Ohjeet tästä löytyvät tämän linkin kautta.

Päivitykset ja korjaukse 6.7.23 Versioon 2:
Työntekijän passivoinnin käyttäjälle tuli vastaan valkoinen ruutu. Tämä on korjattu. Passivointi onnistuu normaalisti ja passivoidut työntekijät menevät Tiimit ja työntekijät sivun ala-osaan Ei-aktiivisten työntekijöiden listaan.
Tiiminetäjä ei päässyt ei-aktiivisten työntekijöiden profiileihin aktivoimaan profiileita. Nyt tiiminvetäjä pääsee aktivoimaan hänen tiimistään passivoidut käyttäjät halutessaan.
Itsearviointia tehdessä, käyttäjä ei päässyt omaan kehitysnäkymään oikealla olevasta Yleiskatsaus linkistä. Tämä on korjattu.
Kaikissa raporteissa näkyi dataa, tiimivalinta oli tyhjä. Tämä on korjattu.
Etusivun palkkiraportissa eivät näkymät vaihtuneet raportointiaikaa tai näkymää vaihtaessa. Nyt tämä korjattu ja palkkien dataa voi katsoa ajallisesti kuluvan kuukauden, viimeisen kolmen tai kahdentoista kuukauden ajalta. Näkymän voi vaihtaa näyttämään datan Työntekijöittäin, Tiimeittäin tai Yksiköittäin.
Käyttäjillä, joilla on useampi rooli, näytti sovelluksen oikeassa yläkulmassa vain suurinta roolia. Nyt tämä korjattu ja nimen perässä näkyy kaikki roolit.
Käyttäjän hallinnassa (Vain admin käyttäjillä) on selkeytetty näkymää siten, että admin käyttäjä näkee nopeasti, missä työntekijä on ja mitä arviointioikeuksia hänelle on listattu. Samalla on korjattu virhe, jossa yksiköt ja tiimit eivät välttämättä näkyneet roolin alapuolella.
Tee arviointeja sivua sekä Tiimit ja työntekijät sivua on korjattu. Siellä saattoi näkyä tiiminvetäjällä samasta yksiköstä tiimejä vaikka näkymä olisi ollut rajattu omaan tiimiin.
Täytettyä arviointilomaketta muokatessa, esikatselutilan ja muokkaustilan näkymää on selkeytetty. Näin käyttäjä näkee paremmin, onko lomake muokkaustilassa vaiko ei.
Salasanaa resetoidessa (Ei koske niitä, joilla AD-integraatio), puuttui merkintä siitä, ovatko salasanat täsmääviä. Nyt merkinnät lisätty, joten salasana on helpompi vaihtaa.
Käyttäjien tuplaroolit aiheuttivat näkyvyysrajoituksia, jossa esim. Admin käyttäjä jolla oli myös Valmentaja rooli, niin viimeisin rajoitti näkymiä. Tämä on korjattu ja nyt korkein rooli määrittää sovelluksen käyttöoikeudet.Tillannepäivitys 13.6.2023


Toisen viikon (29.5.-4.6.23) osalta emme saaneet ilmoituksia laisinkaan mutta viime viikolla saimme ilmoituksia, joten Wolt -lahjakorttien arvonta voitiin tehdä. Voittajille on jälleen ilmoitettu suoraan.

Uudet ominaisuudet 13.6.23:
Arviointilomakkeelle voi nyt määritellä takautuvasti myös kellon ajan. Aikaisemmin tapahtuma-aikaa muuttamalla lomake tallentui valitulle päivämäärälle klo 00:00. Nyt kellon aika säilyy oletuksena siinä jolloin lomaketta täyttää tai sen voi vaihtaa haluttuun aikaan. Huomioithan, että lomake tallentuu raporteilla siihen ajankohtaan jonne sen tallentaa.

Päivitykset 13.6.23:
Sovelluksessa oli bugi, jossa Yrityksen asetuksia muuttamalla versiossa 2, arviointilomakkeita saattoi mennä piiloon versiossa 1. Tämä on korjattu.
Arviontilomakkeiden raporteissa olivat tavoiteväritykset väärin. Ne on nyt korjattu: 50 tai alle on punainen. 51-79 keltainen ja yli 80 vihreä.
Käyttäjien profiilin kehitysgraafista on poistettu oletus päivämäärät ja nyt ne voi valita halutunlaiseksi. Oletuksena kaikki data näkyy graafissa.
Arvoinnit saatoivat tallentua seuraavalle viikolle käyttäjien profiilin kehittymisgraafissa. Tämä on korjattu, arvioinnit tallentuvat nyt oikein.
Arviontikooste-raporttien alapuolella olevat graafit on korjattu selkeämmiksi.
Käyttäjän kehitysgraafissa ei pystynyt klikkaamaan auki valmennuksia. Nyt ne avautuvat klikatessa graafin alapuolelle.
Kirjautumissivun virheilmoitus on korjattu, jos tunnus tai salasana on virheellinen.
Valmennuslomakkeelle oli työntekijän toimesta mahdollista lisätä toisia työntekijöitä. Tämä on korjattu siten, että työntekijä pääsee muokkaamaan valmennusta muilta osin, paitsi henkilöiden ja sovitun kehityskohteen osalta.
Valmennuslomakkeiden Kehityksen seurantojen kuittaus ei tallentunut käyttäjän profiilissa kehitymisgraafin alapuolelle tai Selaa valmennuksia sivuille. Tämä on korjattu.
Käyttäjän hallinnan (vain admin käyttäjillä) hakutoiminnetta on parannettu ja haku on nyt entistä täsmällisempi.
Valmennuslomakkeille on lisätty Tallenna ja lähetä -nappi muokkaustilanteissa, joissa lomaketta ei ole vielä lähetetty hyväksyttäväksi valmennettavalle.
Seurantakohteiden luominen on muutettu versiossa 2 nopeammaksi ja tähän lisäsimme ohjeistusta Yrityksen asetukset / Seurantakohteet sivulle.
Henkilön profiilin menoa on sujuvoitettu. Aikaisemmin profiiliin mennessä saattoi jäädä näkymä vilkkumaan hetkeksi aikaa. Tämä on nyt korjattu.Tillannepäivitys 1.6.2023


Uuteen versioon tehdään päivityksiä tiuhaan tahtiin ja alta näet listausta, mitä korjauksia versioon kaksi on tehty. Ensimmäisen viikon arvonta on ollut helppo tehdä, koska saimme kaksi ilmoitusta, joten 30 euron Wolt lahjakortit menevät näille kahdelle ilmoittajalle. Nyt on hyvä siirtyä versioon 2 ja laittaa meille havaintoja tulemaan, koska mahdollisuudet lahjakorttien arvonnassa ovat ilmeisen hyvät

Päivitykset 1.6.23:
Olemme nopeuttaneet versiota 2 ja osittain se on jo selkeästi versiota 1 nopeampi, esimerkiksi Tiimit ja työntekijät -sivun osalta.
Virhe, jossa esihenkilö ei päässyt toisten tiimien työntekijöiden profiileihin, vaikka se oli sallittu, on korjattu.
Arviointiraporttien, kuten Arviointikoosteen graafeja on korjattu ja selkeytetty (uusi ominaisuus raporteilla, joita ei ole versiossa 1)
Tee arviointeja sivulle lisätty väritykset, jotka indikoivat, onko arviointeja tehty tavoitteen mukaisesti.
Arviointilomakkeen "Arvioitava"-valikkoon lisätty organisaatiorakenne.Uuden version esittelyTästä näet tärkeimmät muutokset sekä uuden version mukana tulevat päivitykset kootusti ja alta löytyy vielä esittelyvideo, jossa tärkeimmät muutokset versiopäivityksessä.

Uusimmat ominaisuudet:


Arviointi- ja valmennuslomakkeiden tekstikentät venyvät automaattisesti.
Arviointiraportteihin ovat tulleet mukaan graafit, jotka löytyvät jokaisen raportointitaulukon alapuolelta.
Uusi raportti: Arviointien vastaukset. Raportilta voi katsoa kuinka monta kertaa millekin kysymykselle on annettu mitäkin vastausvaihtoehtoja.
Uusi raportti: Valmennukset tekijöittäin. Raportilta näkee nyt valmennusten määrät sekä kestot tekijöittäin.
Tee arviointeja ja Tee valmennuksia sivulta on lomakkeet laitettu alasvetovalikkoon, tehden näkymästä siistimmän ja nopeamman käyttää.
Visuaaliset muutokset yleisesti sekä widget komponenttien tuonti muun muassa arviointi- ja valmennuslomakkeen rakennuksessa.
Ryhmävalmennuksen aloitus tiimin kanssa nappia painamalla.

Yleinen video-esittely versiosta 2.0


Huom! Videossa mainitaan ensimmäinen arvio päivämäärä julkaisulle, joka on hiukan muuttunut. Tällä sivulla oikeat päivämäärät.

Päivitetty: 29/04/2024

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Jaa palautteesi

Peruuttaa

Kiitos!